..........................................................................................................................................................................

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

KONTAKTY

..........................................................................................................................................................................

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka: Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny: Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

JÍDELNA

POKYNY PRO PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok  činí 600 Kč/měsíc

 

 • O snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy
  dle § 123 zákona č. 561/2004 sb. - Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně
  od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Výše úplaty za celodenní stravné činí
40 Kč/den (7letí 42 Kč/den)
880 Kč/měsíc (i v době nepřítomnosti dítěte
v MŠ)

 

Stravné se platí zálohově vždy na měsíc následující

 

TERMÍN PRO ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO
A STRAVNÉHO
JE 10. DNE V MĚSÍCI.

 

Nejpozději 15tého dne v měsíci musí být částka připsána na účet MŠ.
Nebude-li tak učiněno, nebude dítě následující den přijato do MŠ.

 

Způsob platby:

 • Trvalým příkazem z Vašeho účtu ve prospěch účtu MŠ 2301283381/2010,
  VS – NUTNO UVÉST (přidělen každému dítěti), do zprávy uveďte JMÉNO DÍTĚTE
 • Inkasem
 • Hotově v kanceláři ŠJ

 

Přeplatky budou vráceny na konci školního roku, případně pololetí, malé částky mohou být převedeny do dalšího školního roku.

 

Osvobození od úplaty

Zákonný zástupce pobírá opakující se dávku
v hmotné nouzi nebo zvýšený

příspěvek na péči o dítě (rozhodnutí předloží ředitelce
MŠ – platí 3 měsíce) – nutné dodat před zúčtovacím obdobím

......................................................................................................................................................

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka: Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny: Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

 

Způsob platby:

 • Trvalým příkazem z Vašeho účtu ve prospěch účtu MŠ 2301283381/2010,
  VS – NUTNO UVÉST (přidělen každému dítěti), do zprávy uveďte JMÉNO DÍTĚTE
 • Inkasem
 • Hotově v kanceláři ŠJ

 

Přeplatky budou vráceny na konci školního roku, případně pololetí, malé částky mohou být převedeny do dalšího školního roku.

 

Osvobození od úplaty

Zákonný zástupce pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi nebo zvýšený

příspěvek na péči o dítě (rozhodnutí předloží ředitelce
MŠ – platí 3 měsíce) – nutné dodat před zúčtovacím obdobím

JÍDELNA

POKYNY PRO PLACENÍ STRAVNÉHO
A ŠKOLNÉHO

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 činí 600 Kč/měsíc

 

 • O snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy
  dle § 123 zákona č. 561/2004 sb. - Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Výše úplaty za celodenní stravné činí 40 Kč/den (7letí 42 Kč/den)
880 Kč/měsíc (i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ)

 

Stravné se platí zálohově vždy na měsíc následující

 

TERMÍN PRO ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO
A STRAVNÉHO
JE 10. DNE V MĚSÍCI.

 

Nejpozději 15tého dne v měsíci musí být částka připsána na účet MŠ.
Nebude-li tak učiněno, nebude dítě následující den přijato do MŠ.

Created by Jitka Janoušková /

 

.....................................................................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018

Created by Jitka Janoušková /

portrait photo Nikola Bertholdová

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka:
Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny:
Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

.......................................................................................................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 portrait photo Nikola Bertholdová Created by Jitka Janoušková /

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

 

 

 

Výše úplaty za celodenní stravné činí 40 Kč/den (7letí 42 Kč/den)
880 Kč/měsíc (i v době nepřítomnosti dítěte
v MŠ)

 

Stravné se platí zálohově vždy na měsíc následující

 

TERMÍN PRO ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO
A STRAVNÉHO
JE 10. DNE V MĚSÍCI.

 

Nejpozději 15tého dne v měsíci musí být částka připsána na účet MŠ.
Nebude-li tak učiněno, nebude dítě následující den přijato do MŠ.

 

Způsob platby:

 • Trvalým příkazem z Vašeho účtu ve prospěch účtu MŠ 2301283381/2010,
  VS – NUTNO UVÉST (přidělen každému dítěti), do zprávy uveďte JMÉNO DÍTĚTE
 • Inkasem
 • Hotově v kanceláři ŠJ

 

Přeplatky budou vráceny na konci školního roku, případně pololetí, malé částky mohou být převedeny do dalšího školního roku.

 

Osvobození od úplaty

Zákonný zástupce pobírá opakující se dávku
v hmotné nouzi nebo zvýšený

příspěvek na péči o dítě (rozhodnutí předloží ředitelce
MŠ – platí 3 měsíce) – nutné dodat před zúčtovacím obdobím

 

 

 

 

 

 

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

JÍDELNA

POKYNY PRO PLACENÍ STRAVNÉHO
A ŠKOLNÉHO

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 činí 600 Kč/měsíc

 

 • O snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy
  dle § 123 zákona č. 561/2004 sb. - Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně
  od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

Všechna práva vyhrazena | © 2018
Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

 

 

 

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

...................................................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018

Created by Jitka Janoušková /

portrait photo Nikola Bertholdová

 

Způsob platby:

 • Trvalým příkazem z Vašeho účtu ve prospěch účtu MŠ 2301283381/2010,
  VS – NUTNO UVÉST (přidělen každému dítěti), do zprávy uveďte JMÉNO DÍTĚTE
 • Inkasem
 • Hotově v kanceláři ŠJ

 

Přeplatky budou vráceny na konci školního roku, případně pololetí, malé částky mohou být převedeny do dalšího školního roku.

 

Osvobození od úplaty

Zákonný zástupce pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi nebo zvýšený

příspěvek na péči o dítě (rozhodnutí předloží ředitelce
MŠ – platí 3 měsíce) – nutné dodat před zúčtovacím obdobím

 

 

 

 

 

 

JÍDELNA

POKYNY PRO PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 činí 600 Kč/měsíc

 

 • O snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy
  dle § 123 zákona č. 561/2004 sb. - Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně
  od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Výše úplaty za celodenní stravné činí 40 Kč/den (7letí 42 Kč/den)
880 Kč/měsíc (i v době nepřítomnosti dítěte
v MŠ)

 

Stravné se platí zálohově vždy na měsíc následující

 

TERMÍN PRO ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO
A STRAVNÉHO
JE 10. DNE V MĚSÍCI.

 

Nejpozději 15tého dne v měsíci musí být částka připsána na účet MŠ.
Nebude-li tak učiněno, nebude dítě následující den přijato do MŠ.

Všechna práva vyhrazena | © 2018
Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

 

 

 

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

Všechna práva vyhrazena | © 2018
Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

Způsob platby:

 • Trvalým příkazem z Vašeho účtu ve prospěch účtu MŠ 2301283381/2010,
  VS – NUTNO UVÉST (přidělen každému dítěti), do zprávy uveďte JMÉNO DÍTĚTE
 • Inkasem
 • Hotově v kanceláři ŠJ

 

Přeplatky budou vráceny na konci školního roku, případně pololetí, malé částky mohou být převedeny do dalšího školního roku.

 

Osvobození od úplaty

Zákonný zástupce pobírá opakující se dávku
v hmotné nouzi nebo zvýšený

příspěvek na péči o dítě (rozhodnutí předloží ředitelce
MŠ – platí 3 měsíce) – nutné dodat před zúčtovacím obdobím

JÍDELNA

POKYNY PRO PLACENÍ STRAVNÉHO
A ŠKOLNÉHO

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní
rok 2017/2018 činí 600 Kč/měsíc

 

 • O snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy
  dle § 123 zákona č. 561/2004 sb. - Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Výše úplaty za celodenní stravné činí
40 Kč/den (7letí 42 Kč/den)
880 Kč/měsíc (i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ)

 

Stravné se platí zálohově vždy na měsíc následující

 

TERMÍN PRO ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO
A STRAVNÉHO
JE 10. DNE V MĚSÍCI.

 

Nejpozději 15tého dne v měsíci musí být částka připsána na účet MŠ.
Nebude-li tak učiněno, nebude dítě následující den přijato do MŠ.

.........................................................................................

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka: Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny: Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

....................................................................................

....................................................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018
Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová
Všechna práva vyhrazena | © 2018
Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová
Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

----DŮLEŽITÉ INFORMACE----

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

...........................................

---DŮLEŽITÉ INFORMACE---

Všechna práva vyhrazena | © 2018

...................................................

Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

ZAMĚSTNANCI

...........................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

DOKUMENTY

Created by Jitka Janoušková /

portrait photo Nikola Bertholdová

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

......................................................

JÍDELNA

POKYNY PRO PLACENÍ STRAVNÉHO
A ŠKOLNÉHO

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 činí
600 Kč/měsíc

 

 • O snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy
  dle § 123 zákona č. 561/2004 sb. - Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního
  roku, který následuje po dni,
  kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Výše úplaty za celodenní stravné činí
40 Kč/den (7letí 42 Kč/den)
880 Kč/měsíc (i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ)

 

Stravné se platí zálohově vždy na měsíc následující

 

TERMÍN PRO ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO
JE 10. DNE V MĚSÍCI.

 

Nejpozději 15tého dne v měsíci musí být částka připsána na účet MŠ.
Nebude-li tak učiněno, nebude dítě následující den přijato do MŠ.

 

Způsob platby:

 • Trvalým příkazem z Vašeho účtu ve prospěch účtu MŠ 2301283381/2010,
  VS – NUTNO UVÉST (přidělen každému dítěti), do zprávy uveďte JMÉNO DÍTĚTE
 • Inkasem
 • Hotově v kanceláři ŠJ

 

Přeplatky budou vráceny na konci
školního roku, případně pololetí, malé částky mohou být převedeny do dalšího školního roku.

 

Osvobození od úplaty

Zákonný zástupce pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi nebo zvýšený

příspěvek na péči o dítě (rozhodnutí předloží ředitelce MŠ – platí 3 měsíce)

– nutné dodat před zúčtovacím obdobím

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

..........................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--