..........................................................................................................................................................................

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

KONTAKTY

..........................................................................................................................................................................

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka: Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny: Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

..........................................................................................................................................................................

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

7:00 – 8:00

7:45 – 8:00

 

12: 00 – 12:30

14:45 – 16:50

17:00

7:00 – 9:00

 

 

 

 

9:00 – 11:30

 

11:30 – 12:00

12:00 – 15:00

 

 

15:00 – 16:50

 

Spontánní hry dle volby dětí

Didaktické činnosti frontální, skupinové, individuální

Pohybové a relaxační aktivity

Příprava na přesnídávku, hygiena

Přesnídávka

Řízené činnosti, zájmové hry

Pobyt venku – činnosti jsou přizpůsobeny kvalitě ovzduší

Návrat do MŠ, hygiena, oběd, chystání na odpočinek

Hygiena, klid na lůžku (individuální péče o děti nespící)

Probouzení, převlékání

Hygiena, odpolední svačina

Hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti

V případě přízně počasí pobyt na zahradě MŠ

Přivádění dětí

Doporučený čas přivádění dvouletých dětí!!!

(v adaptačním období)

Vyzvedávání dětí po obědě

Vyzvedávání dětí

Uzamykání budovy!

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

 

Doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:00- 12:30hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:45 hod a 16:50 hod., není-li
s učitelkou dohodnuto jinak.

16:50 JE NEJZAŠŠÍ DOBA PRO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE. POZDĚJŠÍ ODCHODY BUDOU BRÁNY JAKO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

REŽIM DNE

PŘIVÁDĚNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka: Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny: Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018

Created by Jitka Janoušková /

portrait photo Nikola Bertholdová

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka:
Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny:
Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

 

 

 

DOKUMENTY

ZAMĚSTNANCI

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

Všechna práva vyhrazena | © 2018
Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

 

 

 

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

7:00 – 8:00

7:45 – 8:00

 

12: 00 – 12:30

14:45 – 16:50

17:00

Přivádění dětí

Doporučený čas přivádění dvouletých
dětí!!! (v adaptačním období)

Vyzvedávání dětí po obědě

Vyzvedávání dětí

Uzamykání budovy!

7:00 – 9:00

 

 

 

 

 

 

9:00 – 11:30

 

 

11:30 – 12:00

 

12:00 – 15:00

 

 

 

15:00 – 16:50

 

Spontánní hry dle volby dětí

Didaktické činnosti frontální,
skupinové, individuální

Pohybové a relaxační aktivity

Příprava na přesnídávku, hygiena

Přesnídávka

Řízené činnosti, zájmové hry

Pobyt venku – činnosti jsou

přizpůsobeny kvalitě ovzduší

Návrat do MŠ, hygiena, oběd,

chystání na odpočinek

Hygiena, klid na lůžku
(individuální péče o děti nespící)

Probouzení, převlékání

Hygiena, odpolední svačina

Hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti

V případě přízně počasí pobyt na zahradě MŠ

..........................................................................................................................................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018
Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

 

 

 

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

Všechna práva vyhrazena | © 2018
Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

PŘIVÁDĚNÍ

A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

REŽIM DNE

7:00 – 8:00

Přivádění dětí

 

7:45 – 8:00

Doporučený čas přivádění dvouletých dětí!!!
(v adaptačním období)

 

12: 00 – 12:30

Vyzvedávání dětí po obědě

 

14:45 – 16:50

Vyzvedávání dětí

 

17:00 Uzamykání budovy!

7:00 – 9:00

Spontánní hry dle volby dětí

Didaktické činnosti frontální,
skupinové, individuální

Pohybové a relaxační aktivity

Příprava na přesnídávku, hygiena

Přesnídávka

 

9:00 – 11:30

Řízené činnosti, zájmové hry

Pobyt venku – činnosti jsou

přizpůsobeny kvalitě ovzduší

 

11:30 – 12:00

Návrat do MŠ, hygiena, oběd, chystání na odpočinek

 

12:00 – 15:00

Hygiena, klid na lůžku
(individuální péče o děti nespící)

Probouzení, převlékání

Hygiena, odpolední svačina

 

15:00 – 16:50

Hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti

V případě přízně počasí pobyt na zahradě MŠ

 

ZAMĚSTNANCI

.......................................................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

DOKUMENTY

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

 

Doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě,
si vyzvedávají rodiče mezi
12:00- 12:30hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi

14:45 hod a 16:50 hod., není-li
s učitelkou dohodnuto jinak. 16:50 JE NEJZAŠŠÍ DOBA PRO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE. POZDĚJŠÍ ODCHODY BUDOU BRÁNY JAKO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

---DŮLEŽITÉ INFORMACE---

.........................................................................................

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka: Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny: Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

....................................................................................

7:00 – 8:00

Přivádění dětí

 

7:45 – 8:00

Doporučený čas přivádění dvouletých dětí!!!
(v adaptačním období)

 

12: 00 – 12:30

Vyzvedávání dětí po obědě

 

14:45 – 16:50

Vyzvedávání dětí

 

17:00 Uzamykání budovy!

REŽIM DNE

7:00 – 9:00

Spontánní hry dle volby dětí

Didaktické činnosti frontální,
skupinové, individuální

Pohybové a relaxační aktivity

Příprava na přesnídávku, hygiena

Přesnídávka

 

9:00 – 11:30

Řízené činnosti, zájmové hry

Pobyt venku – činnosti jsou

přizpůsobeny kvalitě ovzduší

 

11:30 – 12:00

Návrat do MŠ, hygiena, oběd, chystání
na odpočinek

 

12:00 – 15:00

Hygiena, klid na lůžku
(individuální péče o děti nespící)

Probouzení, převlékání

Hygiena, odpolední svačina

 

15:00 – 16:50

Hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti

V případě přízně počasí pobyt na zahradě MŠ

 

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

 

Doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě,
si vyzvedávají rodiče mezi
12:00- 12:30hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi

14:45 hod a 16:50 hod., není-li
s učitelkou dohodnuto jinak. 16:50 JE NEJZAŠŠÍ DOBA PRO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE. POZDĚJŠÍ ODCHODY BUDOU BRÁNY JAKO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

....................................................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018
Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

PŘIVÁDĚNÍ

A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

 

Doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě,
si vyzvedávají rodiče mezi 12:00- 12:30hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:45 hod
a 16:50 hod., není-li s učitelkou dohodnuto jinak. 16:50 JE NEJZAŠŠÍ DOBA PRO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE. POZDĚJŠÍ ODCHODY BUDOU
BRÁNY JAKO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

---DŮLEŽITÉ INFORMACE---

.......................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

----DŮLEŽITÉ INFORMACE----

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

...........................................

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

 

Doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě,
si vyzvedávají rodiče mezi
12:00- 12:30hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi

14:45 hod a 16:20 hod., není-li
s učitelkou dohodnuto jinak. 16:20 JE NEJZAŠŠÍ DOBA PRO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE. POZDĚJŠÍ ODCHODY BUDOU BRÁNY JAKO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

ZAMĚSTNANCI

...........................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

DOKUMENTY

7:00 – 8:00

Přivádění dětí

 

7:45 – 8:00

Doporučený čas přivádění dvouletých dětí!!! (v adaptačním období)

 

12: 00 – 12:30

Vyzvedávání dětí po obědě

 

14:45 – 16:50

Vyzvedávání dětí

 

17:00 Uzamykání budovy!

7:00 – 9:00

Spontánní hry dle volby dětí

Didaktické činnosti frontální,
skupinové, individuální

Pohybové a relaxační aktivity

Příprava na přesnídávku, hygiena

Přesnídávka

 

9:00 – 11:30

Řízené činnosti, zájmové hry

Pobyt venku – činnosti jsou

přizpůsobeny kvalitě ovzduší

 

11:30 – 12:00

Návrat do MŠ, hygiena, oběd, chystání na odpočinek

 

12:00 – 15:00

Hygiena, klid na lůžku
(individuální péče o děti nespící)

Probouzení, převlékání

Hygiena, odpolední svačina

 

15:00 – 16:50

Hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti

V případě přízně počasí pobyt na zahradě MŠ

 

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

 

Doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě,
si vyzvedávají rodiče mezi
12:00- 12:30hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi
14:45 hod a 16:50 hod., není-li
s učitelkou dohodnuto jinak. 16:50 JE NEJZAŠŠÍ DOBA PRO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE. POZDĚJŠÍ ODCHODY BUDOU BRÁNY JAKO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

ZAMĚSTNANCI

......................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

7:00 – 8:00

Přivádění dětí

 

7:45 – 8:00

Doporučený čas přivádění dvouletých dětí!!!
(v adaptačním období)

 

12: 00 – 12:30

Vyzvedávání dětí po obědě

 

14:45 – 16:50

Vyzvedávání dětí

 

17:00 Uzamykání budovy!

7:00 – 9:00

Spontánní hry dle volby dětí

Didaktické činnosti frontální,
skupinové, individuální

Pohybové a relaxační aktivity

Příprava na přesnídávku, hygiena

Přesnídávka

 

9:00 – 11:30

Řízené činnosti, zájmové hry

Pobyt venku – činnosti jsou

přizpůsobeny kvalitě ovzduší

 

11:30 – 12:00

Návrat do MŠ, hygiena, oběd,

chystání na odpočinek

 

12:00 – 15:00

Hygiena, klid na lůžku
(individuální péče o děti nespící)

Probouzení, převlékání

Hygiena, odpolední svačina

 

15:00 – 16:50

Hry, zájmové činnosti,
pohybové činnosti

V případě přízně počasí
pobyt na zahradě MŠ

 

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci
a individuálním potřebám dětí.

 

Doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi
12:00- 12:30hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:45 hod a 16:50 hod.,
není-li s učitelkou dohodnuto jinak.

16:50 JE NEJZAŠŠÍ DOBA PRO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE. POZDĚJŠÍ ODCHODY BUDOU BRÁNY JAKO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

...........................................