..........................................................................................................................................................................

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

KONTAKTY

..........................................................................................................................................................................

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka: Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny: Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

O NAŠÍ MŠ

Mateřská škola zahájila svůj provoz 1. 9. 2017 jako příspěvková organizace.

 

Byla zřízena v původních prostorách sportovního centra díky finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy a využití dotace

z operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

 

Po rozsáhlé a nákladné rekonstrukci se z objektu podařilo vytvořit velmi hezkou

a účelově vhodnou budovu pro provoz mateřské školy.

Zřizovatelem mateřské školy je Městská část Praha 13.

 

SPOLUPRÁCE
S JINÝMI INSTITUCEMI

SPC

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

..........................................................................................................................................................................

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

......................................................................................................................................................

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka: Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny: Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

 

.....................................................................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018

Created by Jitka Janoušková /

portrait photo Nikola Bertholdová

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka:
Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny:
Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

Všechna práva vyhrazena | © 2018
Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

 

 

 

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

O NAŠÍ MŠ

Mateřská škola zahájila svůj provoz
1. 9. 2017 jako příspěvková organizace.

 

Byla zřízena v původních prostorách sportovního centra díky finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy a využití dotace z operačního programu
Praha – Pól růstu ČR.

 

Po rozsáhlé a nákladné rekonstrukci se
z objektu podařilo vytvořit velmi hezkou

a účelově vhodnou budovu pro provoz mateřské školy.

Zřizovatelem mateřské školy je Městská část Praha 13.

 

.....................................................................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018

Created by Jitka Janoušková /

portrait photo Nikola Bertholdová

------------DŮLEŽITÉ INFORMACE------------

ZAMĚSTNANCI

DOKUMENTY

O NAŠÍ MŠ

Mateřská škola zahájila svůj provoz 1. 9. 2017 jako příspěvková organizace.

 

Byla zřízena v původních prostorách sportovního centra díky finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy a využití dotace

z operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

 

Po rozsáhlé a nákladné rekonstrukci se z objektu podařilo vytvořit velmi hezkou a účelově vhodnou budovu pro provoz mateřské školy.

Zřizovatelem mateřské školy je Městská část Praha 13.

portrait photo Nikola Bertholdová

..............................................................

Created by Jitka Janoušková / Všechna práva vyhrazena | © 2018

----DŮLEŽITÉ INFORMACE----

DOKUMENTY

.........................................................................................

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 

Ředitelka: Mgr. Klára Bromová

 

Tel.: 723 155 305

 

IČO: 06007104

č.ú.:  2301283381/2010

 

Ovčí Hájek, 2174/46

Praha 5 – Stodůlky

15800

 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00

 

 

Jídelna:

Vedoucí jídelny: Zuzana Bursíková

E-mail: jidelna@skolkaustromu.cz

Tel: 723 398 675

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Úřad městské části Praha

Sluneční náměstí 13/2580, 15800 Praha 5

 

 

 

 

portrait photo Nikola Bertholdová
Created by Jitka Janoušková / Všechna práva vyhrazena | © 2018

....................................................................................

ZAMĚSTNANCI

..............................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

----DŮLEŽITÉ INFORMACE----

DOKUMENTY

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

----DŮLEŽITÉ INFORMACE----

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

...........................................

SPOLUPRÁCE
S JINÝMI INSTITUCEMI

portrait photo Nikola Bertholdová

ZAMĚSTNANCI

...........................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

DOKUMENTY

ZAMĚSTNANCI

...........................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

DOKUMENTY

O NAŠÍ MŠ

Mateřská škola zahájila svůj provoz 1. 9. 2017 jako příspěvková organizace.

 

Byla zřízena v původních prostorách sportovního centra díky finanční podpoře

Magistrátu hl. města Prahy
a využití dotace
z operačního programu
Praha – Pól růstu ČR.

 

Po rozsáhlé a nákladné rekonstrukci
se z objektu podařilo vytvořit velmi hezkou a účelově vhodnou budovu pro provoz mateřské školy.

Zřizovatelem mateřské školy

je Městská část Praha 13.

SPOLUPRÁCE
S JINÝMI INSTITUCEMI

ZAMĚSTNANCI

......................................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--

ZAMĚSTNANCI

.............................................

Všechna práva vyhrazena | © 2018 Created by Jitka Janoušková / portrait photo Nikola Bertholdová

--DŮLEŽITÉ INFORMACE--