Vyjádření hospodářky školy k platbě stravného

Vyjádření hospodářky školy k platbě stravného

Při otevření naší MŠ v 9/2017 jsme potřebovali získat do začátku finance na zakoupení a zaplacení potravin. Proto naše tehdejší paní ředitelka po domluvě se zřizovatelem požádala rodiče o úhradu stravného zálohově. Tj. o měsíc dopředu. V srpnu na září, v říjnu na listopad. Tím pádem rodiče již nehradili v měsíci červnu stravné (zůstalo jen školné). Přeplatky byly vráceny po ukončení školního roku.

V současné době není potřeba platit zálohově. Platí se proto již od školního roku 2019/2020 vždy na daný měsíc, tj. v září na září, a tak až do měsíce června. Případné přeplatky se vrací 2x ročně.

ředitelka MŠ