/
Náš den

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY
  
Pondělí - Pátek 6:30 - 17:00

PŘIVÁDĚNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

6:30 – 8:00   

7:45 – 8:00 

1
2: 00 – 12:30

14:45 – 16:50  

17:00                              

Přivádění dětí

Doporučený čas přivádění dvouletých dětí!!! (v adaptačním období)

Vyzvedávání dětí po obědě (zelená třída od 12:15 do 12:30)

Vyzvedávání dětí (zelená třída od 15:00)

Uzamykání budovy!

REŽIM DNE

6:30 – 9:00
Spontánní hry dle volby dětí
Didaktické činnosti frontální, skupinové, individuální
Pohybové a relaxační aktivity
Příprava na přesnídávku, hygiena
Přesnídávka

9:00 – 11:30
Řízené činnosti, zájmové hry
Pobyt venku – činnosti jsou přizpůsobeny kvalitě ovzduší

11:30 – 12:00
Návrat do MŠ, hygiena, oběd, chystání na odpočinek

12:00 – 15:00
Hygiena, klid na lůžku (individuální péče o děti nespící)
Probouzení, převlékání
Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 16:50
Hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti
V případě přízně počasí pobyt na zahradě MŠ

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

Doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:00- 12:30hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:45 hod a 16:50 hod., není-li
s učitelkou dohodnuto jinak.

16:50 JE NEJZAŠŠÍ DOBA PRO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE. POZDĚJŠÍ ODCHODY BUDOU BRÁNY JAKO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.