mš eu
x_MŠ U Stromu Šablony III Plakát A3 Publicita

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Šablonu III. Pro MŠ U Stromu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.x/0.0/0.0/20_081/0017714

Anotace: Projekt je zaměřen na personální podporu

Projekt je realizován od 1. 9. 2020 – 31.8. 2022