Coronavirové opatření – Covid 19

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

– přidejte svým dětem stabilně do šatny 2 roušky v hygienickém uzávěru

– nutnost, co nejdříve vrátit aktualizační list s aktuálními kontakty na zákonné zástupce

DISTANČNÍ VÝUKA

– tyká se dětí s povinnou předškolní docházkou

– v případě, že bude v karanténě větší polovina dětí

POUŽÍVÁNÍ ROUŠKY

– ve společných prostorách požadujeme používání jako ochrana nás všech

– pedagogové podle vlastního uvážení

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ

– nemocné osoby nesmí vstoupit do školy včetně zaměstnanců školy

– pokud se při předání dítěte vyskytnou příznaky onemocnění – musí dítě odejít s rodičem domů

– pokud se příznaky objeví v průběhu dne – dítě odchází v roušce do izolace (mateřské centrum)

s dospělou osobou, rodič je informován, povinnost si dítě ihned vyzvednout

– zákonný zástupce kontaktuje lékaře

– zaměstnanec s podezřením nemoci – ihned opustí pracoviště

PŘETRVÁVÁJÍCÍ ALERGICKÉ PROJEVY – jen prokazatelně, že trpí alergií

OBECNÉ INFORMACE

– zdržujte se v prostorách školy jen nezbytně nutnou dobu

– používejte připravenou dezinfekci

– dodržujte rozumný počet dospělých v šatně

PROVOZ V MŠ

– scházení dětí od 7:00 – 7:30 třída červená, žlutá

– rozcházení dětí: třídy modrá, zelená třída