Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. Oficiální název

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání

Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

 1. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

Ovčí Hájek 2174/46, Stodůlky, 15800 Praha 5

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

Ovčí Hájek 2174/46, Stodůlky, 15800 Praha 5

4.3 Úřední hodiny

pondělí–pátek
8:00 – 13:00 hod

4.4 Telefonní čísla

Ředitelka: +420723155305
Školní jídelna: +420723398675
Pověřenec organizace: +420235011514

4.5 Adresa internetové stránky

www.skolkaustromu.cz

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

Ovčí Hájek 2174/46, Stodůlky, 15800 Praha 5

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Další elektronické adresy:

E-mail – ředitelka: reditelka@skolkaustromu.cz

E-mail – pověřenec organizace poverenec@p13.mepnet.cz

4.8 Datová schránka

y7v2jba

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2301283381/2010

 1. IČO

06007104

 1. DIČ

Škola není plátcem DPH

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty MŠ

8.2 Rozpočet

 1. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka@skolkaustromu.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): y7v2jba

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace Ovčí Hájek 2174/46, Stodůlky, 15800 Praha 5

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

 1. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 1. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

 1. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 1. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou mateřská škole U STROMU poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.

V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.