Telefon:  722 075 898

Učitelky: K. Veselá, K. Krčmařová

Aktuality

Témata na březen:

  1. Měsíc knihy
  2. Jaro přichází, příroda se probouzí
  3. První jarní kytičky

Akce na březen:

Předčítání před usnutím ( rodiče čtou dětem)

Pohádková výstava výtvarných prací ( práce dětí s rodiči)

Otvírání Jara ( celoškolní dopolední akce v Prokopském údolí)

30.3. Divadelní představení – “ Pasáček vepřů“

 

žlutá

červená

oranžová

zelená