Telefon:  722 075 794

Učitelky: N. Dvouletá , L. Leiblová

Aktuality

Tématické okruhy Březen

  1. Z pohádky do pohádky                            6.3. – 17.3.
  2. Povolání – čím bych chtěl/a být             20.3. – 24.3.
  3. Jaro přichází- probouzení kvítí              27.3.- 31.3.
 
 Akce:
Divadelní představení – „Pasáček vepřů “ Čt 30.3.
 
Pohádková výstava výtvarných prací ( práce dětí s rodiči)
 
Předčítání před usnutím ( rodiče čtou dětem)
 
Otvírání Jara ( celoškolní dopolední akce v Prokopském údolí)
 
 

žlutá

červená

oranžová

modrá