Den dětí v Centrálním parku

Naše děti ze Zelené třídy se účastnily soutěže o nekrásnější kuchařskou čepici…a jak to dopadlo?

Máme 1. místo… Radost obrovská 🙂