Informace k zápisu do mateřských škol MČ Praha 13

V letošním roce bude zápis dětí do mateřských škol MČ Praha 13 probíhat ve spolupráci s portálem Digiškolka, kde bude automaticky vygenerována Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Elektronická předregistrace bude probíhat od 19. 4. 2022 do 1. 5. 2022.

Odkaz k vyplnění žádosti o přijetí dítěte do MŠ:

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/181083132/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5277#

Manuál k zápisu ke stažení ZDE

Kritéria k přijetí pro školní rok 2022/2023 k nahlédnutí ZDE