Informace pro rodiče

VČASNÉ ÚHRADY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

Tímto žádáme všechny rodiče, aby dodržovali úhrady plateb školného a stravného ve stanoveném termínu, tj. do 12. dne příslušného měsíce. Opakované pozdní úhrady znamenají porušování Školního řádu, a z toho vyplývající možnosti vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání ((§ 35 odst. 1 písm. d) Školského zákona). Včasnými úhradami respektujete běžná pravidla a nekomplikujete tak následné zpracování a zaúčtování plateb.

Pokud zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy.

Děkujeme za pochopení.

Pražáková Hana , ředitelka školy

Babuškina Olga, ekonomka školy