Informace pro rodiče

Milí rodiče,

prázdniny utekly jako voda, pomalu se rozloučíme s krásným létem a vstoupíme do nového školního roku 2022/2023, který zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Bude se na Vás a vaše děti těšit nově nastupující ředitelka Hana Pražáková s celým personálem mateřské školy. Bývalá paní ředitelka Mgr. Jozefa Takáčová děkuje všem rodičům za skvělou spolupráci.

Veškeré důležité informace pro všechny rodiče se dozvíte na první třídní schůzce, která se bude konat 1. 9. 2022. Zde projednáme organizaci a chod MŠ, provozní dobu, platby, fond rodičů apod. Rodičovské schůzky budou rozděleny následovně:

Rodiče nově nastupujících dvouletých dětí (třídy ČERVENÁ, ŽLUTÁ, ORANŽOVÁ) se sejdou v kmenových třídách v 16:00hod. Rodiče dětí z MODRÉ a ZELENÉ třídy v 17:00hod v prostorách recepce MŠ. Prosíme o účast bez dětí, pokud je to možné. Děkujeme za pochopení.

Seznamy dětí a rozdělení do jednotlivých tříd budou vyvěšeny uvnitř budovy. V případě nejasností Vám bude nápomocná zaměstnankyně MŠ.

Přejí Vám krásný den a těším se na Vás

Hana Pražáková, ředitelka MŠ

Motto: „Rodina je kdokoli, kdo tě miluje bezpodmínečně“ Ralph Smart