Prosba o sounáležitost

Vážení a milí rodiče,

tímto Vás prosím o sounáležitost s ohledem na dodržování bezpečnostních praktik u nás v mateřské škole. Při příchodu i odchodu s Vašimi dětmi docházejících do naší MŠ si pozorně všímejte, kdo případně vstupuje zároveň s Vámi. Pokud by nastala situace, že se Vám někdo tzv.NEZDÁ a osobu neznáte, sdělte ihned personálu. Vždy je lépe se omluvit za nedorozumění,( babičky , dědečky, tety, partnery, nemusíme všechny znát…), než si nevšímavostí a nezájmem zapříčinit jakoukoliv nepříjemnost, způsobenou nežádoucím člověkem. Paní učitelky mají k dispozici při příchodu rodičů s dětmi zvukovou videokameru v každé třídě , a tím kontrolu nad vstupem kohokoliv do školky.Považujte tuto prosbu jako prevenci v rámci našeho starostlivého přístupu v dnešní nelehké době. Samozřejmě věřím, že k vyhroceným situacím nikdy nedojde.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den.

Hana Pražáková

ředitelka školy