Řekněte si o balíček

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

Kdo může žádat o balíček:

K čerpání finanční podpory některých schválených opatření je potřeba vyplnit žádost o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin a je potřeba splňovat alespoň jednu z následujících podmínek…

  • trvalé bydliště v Praze
  • žadatel již čerpá jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
  • žadatel čelí exekuci nebo je v insolvenci
  • po zaplacení nákladů na bydlení zbyde méně než 200 Kč na den/na osobu
  • (do nákladů lze zahrnouti splátku hypotéky či družstevního podílu, na nemovitost, ve které rodina bydlí).

MŠ U Stromu, Ovčí Hájek 2171 ve spolupráci s MČP13 stanovila zásady zpracování osobních údajů a podmínek ochrany práv subjektů údajů v organizaci.

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi